HEMA

één dag onbeperkt reizen door heel Nederland

De e-ticket Dagkaart voor één volwassene en twee kinderen (4 t/m 11 jaar) is geldig in de periode van maandag 19 mei t/m zondag 31 augustus 2014 (op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur, op zaterdag en zondag de gehele dag).

let op: de couponcode dient hier voor gebruik online te worden verzilverd voor een geldige Dagkaart en de instructies om uw e-ticket Dagkaart uit te printen.

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de NS-actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 • Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Actie

 • De actieperiode waarbinnen ticket(s) voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van maandag 19 mei t/m zondag 1 juni 2014.
 • Klanten kunnen bij de HEMA vestigingen te Nederland (m.u.v. HEMA filialen op de stationslocaties) of via hema.nl/ns een ticket voorzien van een unieke couponcode kopen. Deze couponcode dient voor gebruik online te worden verzilverd voor een geldige Dagkaart, waarmee gedurende een dag onbeperkt door heel Nederland met de trein (2e klas) gereisd kan worden.
 • De couponcode geeft recht op een e-ticket Dagkaart voor een volwassene en twee kinderen (4 t/m 11 jaar) voor 1 dag treinen in de 2e klas, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen reizen enkel mee indien de volwassene 18 jaar of ouder is.
 • Personen van 12 t/m 17 jaar mogen wel individueel (dus zonder kinderen jonger dan 12 jaar) gebruik maken van de e-ticket Dagkaart.
 • De e-ticket Dagkaart is geldig op een dag naar keuze in de periode van maandag 19 mei t/m zondag 31 augustus 2014.
 • De e-ticket Dagkaart is geldig op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur, op zaterdag en zondag de gehele dag geldig.
 • De e-ticket Dagkaart is geldig in treinen van NS, Arriva, Breng, Connexxion, Syntus en Veolia.
 • De e-ticket Dagkaart is met toeslag (kinderen 4 t/m 11 jaar die onder begeleiding van een volwassene van 18 jaar of ouder reizen, betalen geen toeslag) op binnenlands traject geldig in Intercity direct en ICE International.
 • De e-ticket Dagkaart is niet geldig in Thalys-treinen Amsterdam- Parijs v.v.
 • Kopieën van de e-ticket Dagkaart worden niet geaccepteerd.
 • Kijk voor de actuele dienstregeling van NS op www.ns.nl.
 • De e-ticket Dagkaart is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen kortingsvouchers.
 • Voor deze Actie geldt op=op.
 • De e-ticket Dagkaart is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.

Diversen

 • HEMA en/of NS zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van de e-ticket Dagkaart.
 • De e-ticket Dagkaart mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van het ticket is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 • HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat men niet conform deze voorwaarden handelt en dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 • HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op hema.nl/ns.

Koop hier uw  e-ticket Dagkaart.

HEMA & NS wensen je een goede reis!

  0.00 empty bag

  uw gegevens

  afrekenen

  Kijk voor de voorwaarden van het herroepingsrecht bij de algemene voorwaarden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.